Viešieji pirkimai

Skelbiame paslaugų viešojo pirkimo sąlygas:

2015 M VIEŠIEJI PIRKIMAI

Pirkimo objektas                            Klausos aparatų priežiūros priemonės,
baterijos ir individualūs ausies įdėklai

Pirkimo procedūrų laikotarpis           Vasario – spalio mėn.

Pirkimo būdas                                       Mažos vertės neskelbiamas pirkimas

Pastabos                                                Tiekėjų apklausa raštu vasario mėn.