Nuorodos

 • Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
 • Kauno kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitacijos ir ugdymo centras „LINGUA“
 • Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerija
 • Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
 • Jaunimo Reikalų Departamentas prie SADM
 • Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
 • UAB „Medicus Audiology“
 • UAB „Klausos technika“
 • UAB „Surdotechnika“
 • UAB „Biomedika“
 • UAB „Audiomedika“
 • Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacija FEPEDA
 • Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“
 • Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrija „ADAPTA“
 • Lietuvos neprigirdinčiųjų asociacija
 • Lietuvos kurčiųjų draugija
 • Nemokama internetinė biblioteka
 • Konkursai jaunimui
 • Mokykis anglų kalbos
 • Svetainė kūrybingiems