Medicininė reabilitacija kurtiems vaikams

Šiuo metu vaikams iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų yra kompensuojama medicininė reabilitacija (taip vadinasi seniau buvęs sanatorinis gydymas).

Medicininė reabilitacija gali būti stacionarinė ir ambulatorinė, vykti ligoninėse, sanatorijose, poliklinikose ir kt. Nustačius diagnozę, reabilitacija pradedama gydymo įstaigoje, vėliau taikoma ambulatorinė arba stacionarinė reabilitacija.

Kurčių vaikų medicininė reabilitacija teikiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407) patvirtintame Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašu. Apraše numatyta, kad dėl minėtame įsakyme įvardytų priežasčių pirmuosius 2 metus po neįgalumo nustatymo vaikams gali būti skiriama pakartotinė reabilitacija. Vėliau neįgaliam vaikui gali būti taikoma palaikomoji reabilitacija.

Be to, vaikai iki 7 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Vyresni nei 7 metų amžiaus vaikai gali būti lydimi slaugančio asmens, kai reikalinga gydytojų konsultacinės komisijos nustatyta individuali slauga dėl adaptacijos ir elgesio sutrikimų, dėl sunkių organinių centrinės nervų sistemos pažeidimų, visiškos ir sunkios negalios, jei poreikis nustatytas iki 2005 m. liepos 1 dienos. Vaikai turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatė specialųjį nuolatinės slaugos arba specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį.

Minėtu įsakymu yra patvirtinta vienos dienos bazinė kaina už vaiką slaugančio asmens maitinimą ir apgyvendinimą, mokama medicininės reabilitacijos įstaigai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Atkreiptinas dėmesys, kad reabilitacijos metu psichologas dirba ir su ligoniu, ir su ligonio artimaisiais. Tuo pačiu metu pritaikoma surdotechnika ir dirba gestų kalbos specialistas – visa komanda vaikui ir jo artimiesiems teikia kompleksinę pagalbą.