Dėl skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ naudojimo ir išdavimo tvarkos

Yra patvirtintas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-670 „Dėl asmenų, turinčių teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, nustatymo ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigalioja 2010 m. sausio 1d.

Įsakyme yra nustatytos asmenų grupės, turinčius teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ kelionės metu:

1) fiziniai asmenys, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems yra nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis;

2) fiziniai asmenys, vežantys asmenis, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, ar asmenis, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis,   arba asmenis, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis;

3) juridiniai asmenys, kai jiems priklausančiomis motorinėmis transporto priemonėmis (lengvaisiais automobiliais, mikroautobusais ir autobusais) vežami neįgalieji;

4) Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jo teritorinių skyrių darbuotojai, kai šiam centrui priklausančiomis transporto priemonėmis yra teikiamos techninės pagalbos priemonių  pristatymo paslaugos neįgaliesiems.

Įsakyme taip pat yra nustatytas dokumentas, patvirtinantis teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“. Nustatyta, kad šis dokumentas yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį privalo turėti kelionės metu neįgalieji.