Dėl neįgalių asmenų statymo kortelės naudojimo ir išdavimo tvarkos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama 1998 m. birželio 4 d. Tarybos rekomendaciją 98/376/EB dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelių, kurioje nustatyta, kad su neįgalių asmenų automobilių statymo kortele neįgalieji gali statyti automobilius neįgaliems asmenims skirtose vietose toje valstybėje narėje, kurioje jie yra, įgaliojo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti ir patvirtinti Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašą.

Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d. ir jame nustatyta, kad teisę įsigyti kortelę turi:

1) Darbingo amžiaus asmenys, kuriems yra nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 55 proc., ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius;

2) Pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis, ir kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius.

Tvarkos apraše nustatyta, kad korteles išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai ir, kad asmuo norėdamas gauti kortelę, tarnybos teritoriniam skyriui pateikia šiuos dokumentus – prašymą išduoti kortelę, neįgaliojo pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą ir 3×4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba nespalvotą).

Smulkesnė informacija dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos yra teikiama Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje telefonu (8-5) 213 68 82.