Projektai

Neįveikiamų kliūčių nėra – 2009

Dabartinio laikmečio viena iš problemų – jaunų žmonių  veiklos monotonija: televizorius, kompiuteris, bendravimas žinutėmis, mažai judėjimo…  Todėl labai stengėmės įgyvendinti šį projektą, kad visi pajustų malonumą nugalėti kliūtis, įveikti savo baimes, pajusti gamtos artumą.

Buvo suorganizuoti keturi renginiai: dviejų dienų turistinis žygis Šalčios upe, boulingo turnyras, išvyka į „Tanzanijos“ pramogų parką ir kelionė į karinį mokomąjį dalinį Rukloje, kur jaunimas galėjo susipažinti ir išmėginti savo jėgas poligone. Visi liko sužavėti renginiais. Tuo pat metu jaunimas organizavo susitikimus gamtoje, domėjosi kalendorinėmis šventėmis. Buvo sukurti organizacijos narių šaržai, aptartas internetinės svetainės dizainas. Jaunuoliai prisidėjo prie organizacijos įvaizdžio kūrimo, buvo kuriama organizacijos vėliava.

Kartu mes stipresni – 2009

Keturių dienų stovykloje Giruliuose natūralioje aplinkoje buvo lavinami sutrikusios klausos vaikų pojūčiai, stiprinama šeimų psichinė ir fizinė sveikata.

Stovyklos dalyviams buvo organizuojami įvairūs sportiniai ir kitokie judrūs žaidimai. Buvo sukurta Kauno prisistatymo daina, kurią visi draugiškai sudainavome bendrame visų miestų stovyklos atidaryme. Vaikai dalyvavo dailės užsiėmimuose. Stovyklos atidarymo šventėje stebėjome Vilniaus tėvų bendrijos PAGAVA vaikų tautinių šokių pasirodymą.

Stovyklaujant vyko draugiški tėvų pokalbiai. Tai suteikė tėveliams galimybę pasidalinti savo problemomis, pasidžiaugti vaikų pasiektais rezultatais.

Visus metus tėvų bendrija „Suvoka“ aktyviai bendradarbiavo su kitų miestų tėvų organizacijomis, kartu sprendė sutrikusios klausos vaikų integracijos klausimus, dalyvavo įvairiose organizuotose konferencijose.

Gruodžio 18 d. buvo suorganizuota išvyka į Vilnių, į Kalėdinių giesmių koncertą kurtiesiems Šventų Jonų bažnyčioje.

Karjeros sėkmės raktas – 2008

Surasti savo vietą gyvenime, pasirinkti specialybę, kuri būtų miela, atitiktų poreikius ir sugebėjimus – kiekvieno jauno žmogaus svajonė. Todėl tiek tėvai, tiek jaunimas džiaugėsi, galėdami dalyvauti šiame projekte.

Jo metu vyko praktiniai ir teoriniai užsiėmimai jaunimo grupelėse. Užsiėmimai vyko tėvų bendrijos „Suvoka“ patalpose ir Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, kur yra įrengtas profesinio orientavimosi taškas PIT. Jaunimas gavo daug žinių apie galimybes įsigyti specialybes. Jiems buvo pateikta įvairių testų, interneto svetainių adresų, kur galima sužinoti apie dominančią specialybę, jos paklausą dabartiniame laikotarpyje ir galimybes dirbti pagal įgytą kvalifikaciją. Į šį PIT-ą jaunimas gali ateiti ir pasibaigus projektui, gali naudotis visa ten sukaupta informacija.

Praktiniai ir teoriniai užsiėmimai vyko Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyboje. Juose buvo kalbamasi apie savęs pažinimą, apie aukštąsias mokyklas, apie galimybes studijuoti.Baigiamasis projekto renginys vyko Kulautuvoje. Vykusio renginio programa buvo labai įdomi ir ją pavyko įgyvendinti tokią, kokia ir buvo numatyta. Jaunimas lengvai įsitraukė į užduotis, dirbo komandomis. Visi liko patenkinti renginiu.

Projekto metu buvo sukurtas ir išleistas informacinis lankstinukas

Būryje girdisi geriau – Muzika suartina -2008

Muzika gražina žmogaus vidų, o neprigirdintiems – dar ir lavina, saugo jų klausos likučius. Todėl buvome laimingi, galėdami dalyvauti šiuose projektuose!

Jau anksčiau jaunuoliai buvo pareiškę norą išmokti groti gitara, ir jų norams buvo lemta išsipildyti.

Neprigirdinčiam žmogui išmokti groti reikia daugiau laiko, todėl vieni išmoko tik akordus, o kiti – didžiausi entuziastai – po keletą melodijų..

Vasarą, Molėtų raj. Prie Baltųjų Lakajų ežero buvo suorganizuota muzikinio lavinimo stovykla, kur jaunimas mokinosi melodijų. Buvo surasti rėmėjai, nupirktos dvi gitaros. Dalyviai pasiskirstė komandomis, daug repetavo ir parengė muzikines programas. Vyko koncertas.

Projekto pabaigą vainikavo „Gitarų vakaras“. Buvo parengta dviejų valandų muzikinė programa. Jo pristatymui buvo sukurtas plakatas ir skrajutės. Plakatai iškabinti daugelyje visuomenės lankomų vietų, o skrajutės dalinamos draugams ir pažįstamiems. Taip žmonės sužinojo, kad ir klausos negalę turintys žmonės gali groti ir dainuoti.

Visi „Gitarų vakaro“ dalyviai ir svečiai liko sužavėti jaunųjų muzikantų pasirodymo.

Kartu mes stipresni – 2008

Lietuvoje vis dar trūksta psichologinės ir metodinės pagalbos šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus. Todėl tokių šeimų bendravimas, pasidalijimas patirtimi, pagalba vieni kitiems yra labai svarbi.

Įgyvendinant šį projektą tėveliams buvo suorganizuoti du susitikimai su specialistais.

Buvo teikiama informacija šeimoms, perkančioms klausos aparatus ir FM sistemas. Vyresnių klasių vaikų tėvus konsultavome dėl profesijos pasirinkimo, įstatymų, taip pat apie studijų lengvatas ir galimybes, neįgalumo lygio nustatymą. Socialinė darbuotoja sprendė iškilusias bendravimo ir mokslo problemas mokyklose.

Įvyko du renginiai šeimoms. Tai dviejų dienų žygis Verknės upe ir išvyka į vandens pramogų parką Vilniuje. Tokie renginiai ypač sustiprina ryšius tarp šeimų, dar labiau susidraugauja vaikai.

Projekto metu vyko 4 dienų respublikinė stovykla prie jūros Šventojoje.

Stovykloje dalyvavę tėvai turėjo galimybę pasidalinti savo problemomis bei vaikų pasiektais rezultatais, vyko diskusijos, pokalbiai. Tai buvo gera galimybė neformaliam šeimų bendravimui ir susipažinimui su kitų miestų panašaus likimo tėveliais. Klausos technika prekiaujanti organizacija vaikus pradžiugino atminimo dovanėlėmis.

Stovyklautojams buvo organizuojami įvairūs žaidimai, kurie ugdė kūrybiškumą, lavino koordinaciją, stiprino psichinę sveikatą. Surengta tradicinė Neptūno šventė, kurioje miestų komandos dalyvavo pasipuošę skirtingos spalvos marškinėliais.

Dalyviai liko patenkinti patirtais įspūdžiais.

Aktyviai bendradarbiavome su kitų miestų tėvų organizacijomis, kartu sprendėme sutrikusios klausos vaikų integracijos klausimus, dalyvavome kurčiųjų draugijos organizuotoje konferencijoje, kur buvo kalbama apie klausos negalę turinčių vaikų integruoto ugdymo galimybes, apie žodinės ir gestų kalbos privalumus ir trūkumus.