Bazinio darbingumo procentai

IV. Ausų, nosies ir gerklų ligos

Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 1 priedas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-551/V-1149 redakcija). Skaitykite