Administracija

Kiekvienais metais visuotinio susirinkimo metu yra renkama

valdyba iš 7 asmenų.