Neįveikiamų kliūčių nėra – 2009

Neįveikiamų kliūčių nėra – 2009

Buvo suorganizuoti keturi renginiai: dviejų dienų turistinis žygis Šalčios upe, boulingo turnyras, išvyka į „Tanzanijos“ pramogų parką ir ... Plačiau »

Kartu mes stipresni – 2009

Kartu mes stipresni – 2009

Keturių dienų stovykloje Giruliuose natūralioje aplinkoje buvo lavinami sutrikusios klausos vaikų pojūčiai, stiprinama šeimų psichinė ir fizinė sveikata. Plačiau »

Karjeros sėkmės raktas – 2008

Karjeros sėkmės raktas – 2008

Surasti savo vietą gyvenime, pasirinkti specialybę, kuri būtų miela, atitiktų poreikius ir sugebėjimus – kiekvieno jauno žmogaus svajonė. Plačiau »

 

Apie mus

Kauno apskrities sutrikusios klausos vaikų tėvų bendrija „Suvoka“, buvo įkurta 1998 m. kovo 31 d. Tėvai, susibūrę į bendriją, siekia įgyti reikalingų žinių, kad galėtų padėti savo vaikams, geriau tenkintų jų specialius poreikius, ugdytų gebėjimus, padėtų savo vaikams integruotis į visuomenę.

Svarbiausi bendrijos „Suvoka“ tikslai:

♦  Burti šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus;

♦ Teikti paramą ir informaciją apie klausos sutrikimus tėvams, auginantiems kurčius ir neprigirdinčius vaikus;

♦  Informuoti girdinčiuosius apie žmones, turinčius klausos sutrikimų;

♦  Bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis institucijomis, sprendžiant kurčių ir neprigirdinčių vaikų diagnostikos, gydymo, ugdymo, mokymo, integravimo į visuomenę problemas.

Įsteigusių organizaciją tėvų sąraše yra 17 steigėjų.

Organizacijos nariai yra šeimos auginančios vaikus su klausos sutrikimais.
Nariai per tuos visus metus keitėsi, nes vieni išvyko į užsienį, kiti į kitus Lietuvos miestus, kitų vaikai užaugo ir organizacijos pagalbos nebereikėjo. Tačiau į organizaciją įstoja vis naujos šeimos, kuriose auga mažiukai vaikai, ir taip mūsų gretos nemažėja.

Kiekvienais metais visuotinio susirinkimo metu yra renkama valdyba iš 7 asmenų. Valdyba dirba savanoriškais pagrindais ir atlieka organizacinį darbą, sprendžia einamuosius klausimus, renka nario mokestį. Organizacijoje dirba soc. darbuotojas ir buhalteris, įdarbintas pagal neįgaliųjų užimtumo programą.
Beveik kiekvienais metais organizacijoje praktiką atlieka VDU socialinio darbo studentai.
Bendradarbiaujame su kitų miestų tėvų organizacijomis, su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru, su įmonėmis prekiaujančiomis klausos aparatais Kaune (Surdotechnika, Klausos technika, Biomedika).

Pagrindinė organizacijos veikla skirta padėti bendro lavinimo vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose besimokantiems sutrikusios klausos vaikams, paaugliams, jaunuoliams bei jų tėvams. Vaikams, paaugliams ir jaunuoliams organizuojamos vasaros poilsio stovyklos, pažintinės kelionės, išvykos, turistiniai žygiai; rengiami susitikimai su psichologais, soc. darbuotojais ir kitais specialistais, kur diskutuojama įvairiais klausimais; rengiami įvairūs konkursai, varžybos; sudaromos sąlygos jiems bendrauti tarpusavyje.
Tėvams organizuojamos tarpusavio pagalbos grupelės, seminarai, konferencijos, susitikimai su įvairiais specialistais. Teikiame informavimo, konsultavimo ir kitas socialines paslaugas, rašome socialinės paskirties projektus (pirmas projektas buvo finansuotas 2002 m.), ir dalyvaujame įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, o gavus finansavimą, vykdome projektuose numatytą veiklą. Aktyviai dalyvaujame svarstant įvairių įstatymų, skirtų neįgaliesiems, projektus, teikiame pasiūlymus.